Monika Bartyzel

Lekarz rezydent w Oddziale Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczestniczka okulistycznych zjazdów krajowych i zagranicznych oraz kursów specjalistycznych.

OKULOPLASTYKA

  • zmiany skórne na powiekach i okolicach oczu
  • gradówka
  • brodawki
  • cysty
  • kaszaki
  • róg skórny
  • tłuszczyk
OKULISTYKA

Konsultacje ogólnookulistyczne

Konsultacje okuloplastyczne

Przejdź do paska narzędzi