Anna Bielecka

Absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy.

W 2017 roku uzyskała tytuł specjalisty European Board of Ophtahlmology (FEBO).

Odbyła staż zagraniczny w Vissum Alicante pod kierunkiem prof. J. Alio w zakresie chorób rogówki, zaćmy i chirurgii refrakcyjnej.

Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, w którym pracuje.

Zajmuje się problematyką dotyczącą chorób rogówki, soczewki, jaskry. Prowadzi pacjentów po przeszczepach rogówki.

OKULOPLASTYKA

 • zmiany skórne na powiekach i okolicach oczu
 • plastyka powiek – blefaroplastyka
 • plastyka powiek – odwinięcie powieki dolnej lub górnej, niedomykalność powiek
 • nieprawidłowy wzrost rzęs
 • skrzydlik
 • kępki żółte
 • gradówka
 • brodawki
 • cysty
 • kaszaki
 • róg skórny
 • tłuszczyk
 • zamykanie punktów łzowych
 • szycie rany skóry powiek
 • szycie rany spojówki
OKULISTYKA

 • Diagnostyka i leczenie jaskry
 • Diagnostyka i kwalifikacje do zabiegów w zaćmie
 • Diagnostyka i leczenie chorób siatkówki
 • Diagnostyka i leczenie zespołu suchego oka
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń rogówki
Przejdź do paska narzędzi